تنوع در تعداد منو های بالایی و کناری, منوهای افقی و عمودی

تنوع

image/svg+xml tweetstorm
Savings

به صورت رایگان می توانید منو های زیبا و به روزی را طراحی کنید

رایگان

برای همه

بدون نیاز به کد نویسی و درگیر شدن با استایل ها به راحتی استایل مورد نظر خود را طراحی کنید

static_website
cup_of_tea

سادگی

به راحتی آب خوردن با چند کلیک منوی دلخواه خود را طراحی کنید

واکنشگرا

طراحی در چندین حالت مختلف برای دستگاه های مختلف

progressive_app

Design with ASOOP platform

w3menus.com